Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Tổng kết lớp bồi dưỡng kỹ năng đào tạo, giảng dạy tích cực, lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả

 Từ ngày 29/6/2017 đến ngày 13/7/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên phối hợp với Công ty cổ phần quản lý tri thức quốc tế G-BI tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng đào tạo, giảng dạy tích cực, lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả cho đội ngũ giảng viên và viên chức, người lao động toàn trường.

     Nhà trường đã tiến hành đánh giá khóa học theo hai nhóm: Đối với giảng viên, thực hiện đánh giá 1 tiết giảng về kỹ năng mềm; đối với viên chức và người lao động, đánh giá thông qua xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 1 nội dung công việc cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao và viết bài luận thu hoạch. Nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của viên chức, người lao động trong Nhà trường sau khi tham gia khóa bồi dưỡng; khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ngoài ra, thông qua đánh giá, lựa chọn giảng viên có năng lực tham gia giảng dạy môn học kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên từ năm học 2017 - 2018.

     Chiều ngày 15/09/2017 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Tổng kết lớp bồi dưỡng kỹ năng đào tạo, giảng dạy tích cực, lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả, Đại diện Ban Giám Hiệu Nhà trường, ThS. Nguyễn Xuân Toán - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã "Biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Giảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường, và trao giải cho 10 cá nhân tiêu biểu đạt giải. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Khoa Cơ bản chủ trì, phối hợp các khoa tổ chức thực hiện lựa chọn chủ đề phù hợp, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, đề xuất nhà trường mua để phục vụ môn học kỹ năng mềm; Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề xuất cử một hoặc một số giảng viên có tiềm năng tham gia một khóa bồi dưỡng giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm tại các trường đại học, cơ sở đào tạo có uy tín; Xây dựng chương trình môn học kỹ năng mềm, xây dựng giáo án mẫu môn học kỹ năng mềm để bắt đầu áp dụng từ học kỳ II, năm học 2017-2018".

 

Một số hình ảnh

 

 

Giảng viên, Trần Lan Anh - Khoa Lý luận - Chính trị với tiết giảng

 "Kỹ năng tư duy sáng tạo để trở nên nổi bật"

 

Giảng viên, Bùi Mạnh Linh - Khoa Cơ Sở với  tiết giảng

  "Kỹ năng thuyết trình"

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Toán - Phó Hiệu trưởng Nhà trường  phát biểu tại buổi

 Tổng kết

 

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Toán - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giải cho các giảng viên, viên chức đạt giải

 

 

 

 

Doawnload file đính kèm