Công trình kỷ niệm 45 năm thành lập trường của cựu sinh viên khóa 7

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, cựu sinh viên khóa 7 niên khóa 1975 – 1980 đã xây dựng công trình “Rừng tùng” trong khuôn viên Nhà trường.

Công trình gồm 35 cây tùng có ý nghĩa tròn 35 năm ngày ra trường và 7 cây cau đại diện cho  sinh viên khóa 7, trên nền khuôn viên có 7 cánh hoa được đặt tảng đá khắc dòng chữ “Rừng tùng – công trình kỷ niệm của cựu sinh viên khóa 7 niên khóa 1975 – 1980”. Công trình sẽ được khánh thành vào ngày kỷ niệm 45 năm thành lập trường, 14 tháng 11 năm 2015.

Công trình đã được cựu sinh viên khóa 7 lựa chọn cây tùng là cây chủ đạo được trồng trong khuôn viên, cũng bởi cốt cách của tùng đúng là:

“Tùng xanh cốt cách thật thanh tao

Nắng hạ, tuyết đông chẳng quản nào

Hổ phách nghìn năm giành thuốc quý

Bạn cùng hạc trắng với non cao”

Điều đó cũng đúng với ý nghĩa mà cựu sinh viên khóa 7 dành tặng cho các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm:

“Dù cho tung cánh muôn phương

Nghĩa thầy, tình bạn, mái trường không quên”.

Hình ảnh của công trình cựu sinh viên khóa 7:

PGS.TS. Đào Thanh Vân - Cựu sinh viên khóa 7 bên công trình kỷ niệm cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh - Cựu sinh viên khóa 2

Tập thể cựu sinh viên khoá 7