Nguyễn Hương Lan
Ngày đăng ký: 19/09/2017
Truy cập gần nhất: 03/11/2017
Thông tin chung
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
04/09/1993
Quê quán
Nam Định
Địa chỉ thường trú
Hà Nội
Thông tin đào tạo
Hệ đào tạo
Cao đẳng
Khóa Đại học
2004-2006
Khoa/Viện Đại học
Ngành Đại học
Kế toán doanh nghiệp
Thông tin nghề nghiệp
Nơi công tác
TCSOFT
Vị trí công tác
Coder