Nguyễn Minh Đức
Ngày đăng ký: 11/10/2017
Truy cập gần nhất: 24/10/2017
Thông tin chung
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/10/2017
Quê quán
Nghệ An
Địa chỉ thường trú
Nghệ An
Thông tin đào tạo
Hệ đào tạo
Cao đẳng
Khóa Đại học
1999-2001
Khoa/Viện Đại học
Ngành Đại học
Chăn nuôi - thú y
Thông tin nghề nghiệp
Nơi công tác
Hà Nội
Vị trí công tác
Coder