Ảnh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hệ đào tạo Ngành học Quê quán
Nguyễn Hương Lan
Nguyễn Hương Lan 04/09/93 Nữ Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Hà Nội
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức 11/10/17 Nam Cao đẳng Chăn nuôi - thú y Nghệ An
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung 11/10/17 Nữ Cao đẳng Chăn nuôi - thú y Nam Định
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh 26/10/17 Nam Cao đẳng Chăn nuôi - thú y Nam Định
123
123 29/11/90 Nam Cao đẳng Kế toán 123
Lý ĐÔng Hà
Lý ĐÔng Hà 16/10/19 Nam Cao đẳng Lâm nghiệp 1111
Bùi Viết Cường
Bùi Viết Cường 16/10/19 Nam Trung cấp Chăn nuôi - thú y
1234
1234 12/12/13 Nam Trung cấp Chăn nuôi - thú y 123
Hà Huyền Trang
Hà Huyền Trang 18/07/86 Nữ Trung cấp Kế toán doanh nghiệp SN 142 - Tổ 14 - P. Nam Thanh