Chào mừng hội nghị thành lập hội cựu sinh viên trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Điện Biên, trong quá trình cập nhật thông tin Cựu sinh viên vẫn còn thiếu thông tin và sai sót. Kính mong Quí Bạn đọc thông cảm. Mọi góp ý xin gủi về cuusinhvien@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!